Τήρηση και ανάλυση λογιστικών βιβλίων

Σε μια ιδιαίτερη απαιτητική εποχή η V.A στέκεται δίπλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το οικονομικό μέγεθος της και διεκπεραιώνουμε κάθε συναλλαγή. Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο αποτελεί το διαβατήριο μας για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που μπορεί να προκύψει σε εταιρείες τόσο με απλογραφικό όσο και διπλογραφικό τρόπο τήρησης  λογιστικών βιβλίων. Οι συνεργάτες μας είναι άριστοι γνώστες των ελληνικών λογιστικών προτύπων(ΕΛΠ)  και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς(ΔΠΧΑ) αλλά και όλων των χρηματοοικονομικών εννοιών. Κατόπιν συνεννόησης έχουμε την δυνατότητα για την ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων από το αρμόδιο επιτελείο μας στον δικό σας χώρο εργασίας με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του χρόνου. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ενημέρωση για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας η οποία αποτελεί εχέγγυο για την διαρκώς ανοδική πορεία της επιχείρησης σας και την γιγάντωση των σχεδίων σας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

  • Καταχώρηση παραστατικών σε απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα
  • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης
  • Οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση σύγχρονου λογιστηρίου
  • Εναρμόνιση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα(ΔΛΠ)
  • Σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της διοίκησης
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης
  • Σύνταξη-υπογραφή ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
  • Κατάρτιση μοντέλου εσόδων-εξόδων
  • Υπολογισμός σχετικών δεικτών

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα με το αρμόδιο τμήμα μας για την επίλυση οποιασδήποτε απορία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Επικοινωνία