Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η πολυπλοκότητα του οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και οι συνεχείς μεταβολές στο λογιστικό, εργατικό και ασφαλιστικό περιβάλλον καθιστούν επιτακτική την παρουσία ειδικών συμβούλων που να διαθέτουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση όπως και μεγάλη εμπειρία προκειμένου να εξασφαλίσουν στην επιχείρηση τη σιγουριά και τα πλεονεκτήματα της σωστής ερμηνείας και εφαρμογής νόμων. Γίνεται έτσι σαφές ότι οι εταιρείες σήμερα απαιτούν συνεργάτες και όχι μια απλή σχέση με έναν λογιστή. Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση και η πλήρης λογιστική παρακολούθηση λειτουργεί ως ασπίδα της επιχείρησης σε περιόδους ύφεσης και βοηθά στην ανάπτυξη τους. Στόχος μας για τις επιχειρήσεις είναι η ανάλυση και η συμβουλή μας με σκοπό την επιλογή ενδεδειγμένων στρατηγικών που μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσης τους αλλά και να εξέλθουν δυναμικά από φάσεις καθόδου της οικονομίας. Οι στρατηγικές αυτές αφορούν την χρηματοοικονομική διαχείριση, το κόστος ,την οργάνωση ,το προσωπικό αλλά και ενδεχόμενες συνεργασίες.

Αναλυτικότερα οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αφορούν:

  • Οικονομική και λειτουργική ανάλυση της εταιρείας σας
  • Εστίαση στις ευκαιρίες της αγοράς
  • Ανάλυση των λειτουργικών δαπανών
  • Μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης
  • Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης προσωπικού
  • Διαχείριση των κινδύνων της αγοράς
  • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης και αναλυτικής στρατηγικής
  • Καθοδήγηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων
  • Παρακολούθηση και διαχείριση εισπράξεων και πληρωμών

Οι σύμβουλοι μας με την μακρά και βαθιά εμπειρία τους μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση των αναγκών κάθε μεγέθους εταιρειών.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Επικοινωνία