Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Εξασφαλίζουμε ποιοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία ελέγχου είναι συχνά καθοριστική για μια επιχείρηση και τα αποτελέσματά του κρίνουν μέχρι και την επιβίωσή της.Ο έλεγχος για την V.A δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ένα μέσο βαθύτερης γνώσης των δομών και της λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να προτείνουμε λύσεις με τελικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της και την επιτυχημένη πορεία της.

Θεωρούμε ότι οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες παρέχουν προστιθέμενη αξία καθώς λειτουργούν ως σημείο εκκίνησης για την αναγνώριση φορολογικών, διοικητικών και ανταγωνιστικών ευκαιριών.

Καθώς τo παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν και να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν έγκαιρα και σωστά τις ικανότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν την κρίσιμη στιγμή. Για το λόγο αυτό, επιχειρήσεις στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα, ολοένα και συχνότερα κάνουν χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών, όταν προκύπτουν τέτοιου είδους ανάγκες.

Στις ελεγκτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Διαχειριστικοί έλεγχοι
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και ενοποιημένων Ισολογισμών
  • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων
  • Έλεγχος Προϋπολογισμών – Απολογισμών
  • Έλεγχοι για Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Μετατροπές κλπ.
  • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Λογιστηρίου σας
  • Διοικητικός Έλεγχος – Λειτουργικός Έλεγχος
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Λογιστικών Συστημάτων

Η ελεγκτική μας προσέγγιση, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Επικοινωνία