Εταιρική Δράση

Εταιρική Δράση

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με γνώμονα την θέληση μας για
συνεισφορά στην πρόοδο και ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, η V.A σε μια δύσκολη
συγκυρία για την χώρα στάθηκε αρωγός και δώρισε tablets σε παιδιά από το Π.Ε.Ν
Καλλιθέας. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα της τάξης τους μέσω τηλεκπαίδευσης και να συνεχίσουν αδιάκοπα την
μάθηση τους. Παράλληλα διοίκηση και συνεργάτες συγκεντρώσαμε είδη πρώτης ανάγκης
τα οποία και προσφέραμε σε παιδιά που τα είχαν ανάγκη. Στην V.A η κοινωνική ευθύνη
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αξίες μας, έτσι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον
άνθρωπο θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας ώστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων και στην στήριξη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.