Ηλεκτρονικά βιβλία – Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας προκάλεσε ρηξικέλευθες αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή, είναι προφανές ότι το γεγονός αυτό δεν θα άφηνε ασυγκίνητο και το
επιχειρηματικό περιβάλλον. Αξίζει να ανατρέξουμε στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιληφθούμε το μέγεθος των ‘κενών’ ΦΠΑ και την ανάγκη για άμεση λύση του παραπάνω φαινομένου.

Πιο συγκεκριμένα το 2013 υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό ανέρχεται στα 6,2 δισ ευρώ, το 2014 μειώνεται σε 4.6 δισ, όμως από τότε και έπειτα αυξάνεται σταθερά. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων στην Ε.Ε από τον ΦΠΑ εξαιτίας της φοροδιαφυγής και την παραοικονομίας. Η ΑΑΔΕ λοιπόν θέλοντας να δώσει τέλος στην δράση των κυκλωμάτων που στερούν δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και με την βοήθεια της τεχνολογίας ενεργοποιεί τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από την 1/4/2021.

Το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του μέτρου αυτού είναι η απόσυρση περισσότερων απο 110.000 ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών ηλεκτρικών μηχανισμών που δεν έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν online με τα πληροφοριακα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής,η απόσυρση τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. Οι κάτοχοι των ανώτερω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών έιναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο Taxis ή στην αρμόδια ΔΟΥ την παύση τους. Κατόπιν θα ακολουθήσει η online διασύνδεση περισσότερων απο 350.000 ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ. Με την online διασύνδεση λοιπόν θα γίνει εφικτή η ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων όλων των λιανικών συναλλαγών που εκδίδουν οι επιχειρήσεις στα δεδομένα της ΑΑΔΕ και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο και για κάθε συναλλαγή για την οποία θα εκδίδεται απόδειξη.

Όπως γίνεται αντιληπτό η ΑΑΔΕ με αυτό τον τρόπο στοχεύει στην εξάλειψη των φαινομένων μη έκδοσης αποδείξεων, χρησιμοποίησης ‘πειραγμένων΄ταμειακών μηχανών και μηχανησμών καθώς και στην εκμηδένιση κρουσμάτων διαφθοράς αλλά και απόκρυψης αδήλωτων εισοδημάτων αφου θα έχει την δυνατότητα online παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των παραστατικών που εκδίδονται απο τις επιχειρήσεις.

Έπειτα από αυτό η ΑΑΔΕ μέσω αυτόματων διασταυρώσεων φορολογικών στοιχείων(τιμολογίων, αποδείξεων κτλ)θα εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις αυτών.Έτσι θα καταστεί αδύνατο για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες η απόκρυψη των εισπράξεων τους από τις πωλήσεις των προϊόντων τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους.Δύο ακόμη μέτρα ύψιστης σημαντικότητας είναι η θέσπιση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αλλά και η ηλεκτρονική τήρηση των φορολογικών βιβλίων.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση τα τιμολόγια θα εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και θα αποστέλλονται αυτόματα στα συστήματα Taxis και Taxisnet με αποτέλεσμα τον άμεσο έλεγχο τους απο την ΑΑΔΕ και τον περιορισμό της έκδοσης εικονικών τιμολογίων.Όσον αφορά την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων θα δημιουργηθει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία ΄myData’ στην οποία θα τηρούνται ηλεκτρονικά τα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων αλλα και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών βιβλίων:

  1. το βιβλίο Αναλυτικών εγγραφών(Αναλυτικό βιβλίο) όπου θα καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων/εξόδων των εταιρειών
  2. το βιβλίο συνοπτικής Απεικόνισης(Συνοπτικό βιβλίο) που θα συνοψίσει πληροφορίες για:
  • τα εισοδήματα και τους φόρους που προκύπτουν από την εκκαθάριση
  • τους παρακρατούμενους φόρους
  • λοιπούς φόρους

Κάθε επιχείρηση και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα έχει πρόσβαση στο σύστημα μέσω προσωπικών κωδικών του Taxisnet και θα καταχωρεί τα στοιχεία των τιμολογίων και αποδείξεων και θα αποκτά ένα Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης(ΜΑΡΚ).Η εισαγωγή των στοιχείων των παραστατικών θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

  1. Με το λογιστικό-εμπορικό πρόγραμμα των εταιρειών
  2. Με την ειδική φόρμα στο www.aade.gr/myData
  3. Με φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς απευθείας διασυνδεδεμένους με την ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές λιανικής
  4. Μέσω της e-τιμολόγησης. Στις επιχειρήσεις με μικρό αριθμό παραστατικών που δεν χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό,η καταχώρηση θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr/myData. Τα στοιχεία των παραστατικών θα διαβιβάζονται μηνιαίως για τις επιχειρήσεις που τηρούν αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και σε τριμηνιαία βάση για αυτές με απλογραφικό σύστημα. Το τελικό στάδιο είναι αυτό της διασταύρωσης των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών βιβλίων σε περίπτωση ασυμφωνίας των δεδομένων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δεδομένων,η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στις επιχειρήσεις ώστε να προβούν εντός δύο μηνών σε απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.Αμέσως μετά την πάροδο δύο μηνών,διάστημα που ορίζεται ως διάστημα προθεσμίας,μπορεί να προκύψει (α)συμφωνία, (β)Δικαιολογημένη ασυμφωνία, (γ)Αδικαιολόγητη ασυμφωνία περίπτωση στην οποία η επιχείρηση οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.